Čistenie povrchov nemá len estetický účinok, a teda odstránenie viditeľného znečistenia, no slúži hlavne na zabezpečenie hygieny a bezpečnosti. Zabraňuje prenosu ochorení. Je to dôležité predovšetkým vo verejných zariadeniach, no aj v kanceláriách a na všetkými miestach, kde sa ľudia pravidelne stretávajú.

Hygienické čistenie

Pravidelné čistenie povrchov je mimoriadne dôležité na odstránenie nečistôt, no aj zabránenie kontaktných infekcií. Používatelia by mali v záujme vlastnej ochrany dbať na osobné ochranné prostriedky a nosiť rukavice.

Pri čistení povrchov je obzvlášť dôležité pravidelne nahrádzať čistiace tkaniny, a teda tieto vymieňať a nie oplachovať v čistej vode. Zabráni to ich kontaminácii. Hygienické čistenie môžete vykonať viacerými spôsobmi. V zásade môžete používať vopred pripravené handričky a umývateľné poťahy. Pri čistení prísne dodržiavajte farebné kódovanie, aby ste sa vyhli šíreniu mikróbov.

Metóda výmeny handričiek – zvýšená kvalita a produktivita

Ak chcete zabrániť prenášaniu mikróbov v rámci čisteného priestoru, napríklad z jednej toalety na ďalšiu, handričky vymeňte pri každom novom objekte, ktorý čistíte. Platí to napríklad aj pri čistení rôznych miestností, či už v kanceláriách alebo nemocniciach. Každú miestnosť čistite novou handričkou, aby ste zabránili prenosu.

Hygienische Reinigung mit der Wechseltuchmethode

Metóda 16-stranového zloženia handričky

V prípade hygienického prístupu k čisteniu povrchov sa odporúča kombinácia metódy skladania handričky a predpripravených čistiacich prostriedkov. Táto metóda pôvodne vznikla pri čistení v sektore zdravotnej starostlivosti. Ako na to: Čistiacu handričku zložte štyrikrát na polovicu, aby ste dostali celkovo 16 strán. Teraz môžete každý povrch vyčistiť čistou stranou, pričom je každá napustená čistiacim prostriedkom. Keď použijete každú stranu handričky, vyhoďte ju a vezmite si novú.

Hygienische Oberflächenreinigung mit der Tuchfaltmethode

Štvorfarebný systém

Pre bezpečné a hygienické čistenie sa vytvoril aj systém farebného kódovania. Každej čistenej oblasti priraďte vlastnú farbu, ktorú od ostatných ľahko rozlíšite: červená, zelená, modrá a žltá.

Červená: pre toalety, pisoáre a dlaždice v ich okolí.

Žltá: pre sanitárne oblasti, ako sú umývadlá, dlaždice, police, kovania, zrkadlá, sprchové kúty a vane.

Modrá: pre nábytok ako stoly, komody, stoličky, police, radiátory, dvere atď.

Zelená: pre špeciálne oblasti, napr. čistenie a dezinfekcia v priestoroch poskytovania starostlivosti (lôžka), operačných sálach či kuchyniach.

Zabránite tak použitiu handričky, ktorú ste predtým použili na čistenie toaliet, na utretie prachu zo stola a tým aj prenosu mikróbov. Vedrá, handričky a čistiace špongie sú v týchto farbách k dispozícii.

Hygienische Oberflächenreinigung mit dem Vier-Farben-System

Nákup čistiacich prostriedkov