Na chemickú dezinfekciu kontaminovaných povrchov sú k dispozícii stratégie, ktorých cieľom je znížiť prenos a infekciu. Spoločnosť Kärcher ponúka výrobky na dezinfekčné čistenie tvrdých povrchov, ako sú dezinfekčný čistič RM 732 a dezinfekčný prostriedok RM 735, z ktorých majú oba virucídnu účinnosť proti obaleným vírusom. Do tejto kategórie patrí aj nový koronavírus.

Pravidlo č. 1: Žiadna dezinfekcia bez predchádzajúceho čistenia

Na efektívnu dezinfekciu najmä silne znečistených povrchov sa odporúča najprv vykonať dôkladné čistenie s vhodným detergentom.

S biocídmi manipulujte vždy opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte štítok a informácie o výrobku.

1. Postup dezinfekcie s dezinfekčným prostriedkom (napríklad RM 735)

Ručné čistenie so sprejovacou fľašou a handričkou:

 • Objekt najprv dôkladne vyčistite.
 • Povrch nechajte vyschnúť.
 • Výrobok zmiešajte v odporúčanom pomere s vodou z vodovodu. Dodržiavanie pokynov na štítku výrobku je veľmi dôležité.
 • Objekt úplne navlhčite výrobkom.
 • Dodržte čas reakcie uvedený na štítku.
 • Opláchnite čistou vodou / V prípade potravinárskych aplikácií ich dôkladne opláchnite pitnou vodou.
Desinfektion Tische

Použitie vysokotlakového čističa:

 • Objekt najprv vyčistite vhodnými čistiacim prostriedkom a opláchnite ho čistou vodou.
 • Nechajte vyschnúť.
  Na zariadení upravte dávkovanie a produkt používajte len so studenou vodou.
 • Objekt úplne navlhčite výrobkom.
 • Dodržte čas reakcie uvedený na štítku.
 • Opláchnite vodou z vodovodu bez zanechania akýchkoľvek zvyškov.

Použitie sprejovacej jednotky:

 • Výrobok zmiešajte v primeranom pomere s vodou z vodovodu.
 • Čistý a suchý objekt úplne navlhčite výrobkom.
 • Dodržte čas expozície uvedený na štítku.
 • Opláchnite vodou z vodovodu bez zanechania akýchkoľvek zvyškov.
 • Pri menšom znečistení môžete vykonať čistenie a dezinfekciu súčasne.
Desinfektion mit Hochdruckreiniger
 Dezinfekčný prostriedok RM 735
 

2. Postup dezinfekcie s dezinfekčným čističom (napríklad RM 732)

Ručné čistenie so sprejovacou fľašou a handričkou:

 • Výrobok zmiešajte v primeranom pomere s vodou z vodovodu.
 • Objekt úplne navlhčite výrobkom.
 • Objekt vyčistite vhodnou čistou tkaninou.
 • Dodržte čas expozície uvedený na štítku. Zabráňte vyschnutiu počas aplikácie.
 • Po aplikácii nechajte povrch vyschnúť.

  Použitie vysokotlakového čističa:
 • Na zariadení nastavte dávkovanie a produkt používajte len so studenou vodou.
 • Objekt úplne navlhčite výrobkom.
 • Nechajte vsiaknuť.
 • Dodržte čas expozície uvedený na štítku. Zabráňte vyschnutiu počas aplikácie.
 • Čistite s vysokým tlakom a vodou z vodovodu bez ponechania zvyškov.

  Použitie sprejovacej jednotky:
 • Výrobok zmiešajte v primeranom pomere s vodou z vodovodu.
 • Čistý a suchý objekt úplne navlhčite výrobkom.
 • Dodržiavajte reakčný čas uvedený na štítku a zabráňte vyschnutiu.
 • Opláchnite vodou z vodovodu bez ponechania zvyškov."

 

 Dezinfekčný prostriedok RM 732

Desinfektionsreiniger RM 732